Management Support
Home
Dick van Teeffelen
Diensten
Ervaring
Contact
Logistiek & Supply Chain Professional
Cases


IHC Merwede Parts & Services, Kinderdijk, Onderdeel van IHC Merwede en leverancier en producent van onderdelen voor baggerschepen en off-shore installaties.

IHC P&S is een sterk technisch (innovatie) gedreven organisatie. Dit past niet meer in de huidige tijd waarbij er meer en meer concurrentie op het gebied van productie en verkoop van onderdelen uit het verre oosten komt.

Vraag:

Hoe kunnen we IHC P&S omvormen van een technisch- naar een logistiek georïenteerde organisatie welke zo slim mogelijk wereldwijd de levering van onderdelen kan verzorgen (internationale groothandel). 

Nadat samen met het management de strategie was neer gezet, heb ik dit uitgewerkt in een logistieke grondvorm met plan van aanpak. Daarna heb ik als interim manager de eerste aanzet tot verandering opgepakt om te komen tot een centrale logistieke organisatie. In dit proces speelden zaken zoals cultuurverandering, assortimentbeheer en het gebruik en inzet van systemen een belangrijke rol.

Kuiken NV, Emmeloord, Importeur van Volvo grondverzetmachines en Sennebogen kraanmaterieel


Vraag:

Onderzoek het huidige functioneren van het centrale onderdelen magazijn en hoe zou de (internationale) onderdelendistributie er in de toekomst uit moeten gaan zien. 

Samen met een Mondea collega hebben we op basis van kijken, praten, meten en een dataanalyse de huidige situatie in kaart gebracht, knelpunten beschreven en na een strategie sessie met het management, punten om te komen tot een klantgericht, efficient logistiek proces benoemd en uitgewerkt. Vervolgens de organisatie begeleidt bij de realisatie. J.E. Stork Air (Zehnder Nederland), Zwolle, Fabrikant van van ventilatiesystemen en luchtbehandelingsinstallaties, onderdeel van de Zehnder group.

Vraag:
Hoe kan Zehnder Nederland komen tot een integrale aansturing van het het assemblageproces, gebaseerd op lean principes, waarbij aan de eisen van de verschillende product markt combinaties (PMC) wordt voldaan tegen minimale kosten.

Na een een uitgebreide doorlichting van het huidige proces heb ik een een nieuw integraal (supply chain) logistiek concept gedefinieerd en uitgewerkt.
Een belangrijk onderdeel van dit concept vormden de optimale afstemming en samenwerking tussen verkoop, bedrijfsbureau en productie (S&OP proces) en het definiëren van performance indicatoren.
Wecovi, Zwolle. Importeur en producent van reinigingsmiddelen.

Vraag:
Kunnen we met minder voorraad een hogere servicegraad aan onze klanten bieden?

Op basis van kijken, praten, meten en een uitgebreide voorraadanalyse is de huidige situatie in kaart gebracht
, zijn knelpunten beschreven en na een strategie sessie met het management, punten om te komen tot uitvoering van de vraagstelling benoemd en uitgewerkt. Uit het onderzoek bleek dat een verhoging van de servicegraad mogelijk is met een significante daling van de voorraad. In een vervolgstap de organisatie begeleidt met de vervolgstappen.

Dit zijn enkele actuele cases. Voor meer voorbeelden & referenties kunt u contact met mij op nemen.
HomeDick van TeeffelenDienstenErvaringContact